Sertifikatlarımız

Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyinin standartlarına tam cavab verən “Şirin Su”, Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi, Gigiyena və Epidemiologiya mərkəzinin gigiyenik sertifikatına və AZS Milli Sertifikatlaşdırma Sistemi üzrə Uyğunluq Sertifikatına malikdir.

Şirin Su Uyğunluq Sertifikatı

Şirin Su logo

UYĞUNLUQ SERTİFİKATI

Sertifikatı yüklə

Şirin Su Gigiyenik Sertifikat

Şirin Su logo

AZƏRBAYCAN RESPUBİLİKASININ QİDA TƏHLÜKƏSİZLİYİ AGENTLİYİ QİDA MƏHSULLARI SAHƏSİNDƏ FƏALİYYƏT GÖSTƏRƏN SUBYEKTLƏRİN DÖVLƏT REYESTRİNDƏN ÇIXARIŞ

Sertifikatı yüklə